Úterý 2. června 2020, svátek má Jarmil
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 2. června 2020 Jarmil

Co politik, to akademik, co politik akademik, to podvodník s titulem?

8. 11. 2019 22:36:55
Od Kalvody po Ondráčka: Kdo všechno z politiků podváděl s akademickými tituly? Nahlédněme blíže na akademickou kariéru našich reprezentantů z řad poslanců, ministrů, ba i na jednoho bývalého premiéra.
Pohlédneme-li blíže na kromobyčejné charaktery, které lid obecný zastupují v Poslanecké sněmovně, můžeme je inspirováni Cimrmanem rozpočítat asi takto:

Právník, ekonom, právník, ekonom, právník, ekonom, jenom tam vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva ekonomové vedle sebe. Nic proti tomu, leč dopracovali se ti naši reprezentanti ke svým titulům stejně poctivou každodenní prací a vlastní pílí, jako ke svým současným funkcím, do kterých je ten lid zvoliti ráčil?

V curicculum vitae každého politika se vyjímá jeho akademický titul jako třešnička na dortu. Bohužel však již bylo mnohokrát objeveno, že jest ta třešnička poněkud červivá.

I sáhněme pro pár podivuhodných příkladů červivých třešniček za těch třicet let od pádu minulého režimu, a stejně tak se podivme nad tím, že jsou to vždy případy tzv. právníků. Tedy, když nebudeme parafrázovat, nýbrž přímo citovat originál Cimrmanova rozpočítávání: "Debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček..", tak bude zřejmé, kdo dle tohoto náhledu zastává první pozici:

1. Jan Kalvoda

Místopředseda vlády Václava Klause v letech 1992 - 1997, předseda Občanské demokratické aliance, ministr spravedlnosti 1996 - 1997. Roku 1996 přiznal, že neoprávněně užívá titul JUDr., ač nesložil rigorózní zkoušky. Zachoval se čestně a odešel z vládních funkcí, vzdal se poslaneckého mandátu, ač v čele ODA zůstal až do roku 1997 /1/.

2. Stanislav Křeček

Dlouholetý významný člen ČSSD a současný zástupce veřejného ochránce práv čelil navlas stejné potíži, jako Jan Kalvoda. Také užíval titul JUDr., ačkoli nesložil předepsané zkoušky. Funkcí se tehdy nevzdal, ale roku 2005 potřebné studium úspěšně zakončil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy /1/.

Myslím, že v případě obou těchto pánů bychom měli být opatrní v nějakých tvrdých odsudcích: Nikdo už jim neodpáře, že tituly po nějakou dobu užívali neoprávněně a klamali tak své okolí, avšak ani jeden z nich se nedopustil podle mého názoru mnohem zásadnějšího pochybení, a sice že by dílo někoho cizího vydával za dílo vlastní, tedy že by se dopustil plagiátu. Dále však uvidíme, že i tací se mezi politiky našli:

3. Stanislav Gross

Závažné pochyby o kvalitě vysokoškolského vzdělání svého času vzbudil dokonce i politik v pozici nejvyšší, tedy premiér Stanislav Gross. Právnickou fakultu vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze, ovšem titul JUDr. získal na neblaze proslulé Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. V závěrečné práci na pražské škole vypotil pan Gross omračujících třicet tři stran, přičemž třetinu díla "Vývoj českého bankovnictví v období transformace" tvořil přepis znění zákonů o bankách a velkou část zbytku opsal ze zpráv České národní banky posílaných do Parlamentu /2/.

Gross se sice chlubil tím, že: "U státnic mi říkali, že takovou diplomku už tam dlouho neměli /2/", leč je možné, že tento bezelstný pán, který na volebních plakátech svého času lákal voliče heslem "Myslím to upřímně", při obhajobě pouze nepochopil jistý druh ironie ze strany zkoušejících. Grossova závěrečná práce z Univerzity Karlovy byla zničena při povodních roku 2002, závažné pochybnosti se objevily i o jeho navazujícím studiu v Plzni, Gross však zemřel roku 2015 a tak se nad úplným vysvětlením jeho akademické kariéry patrně už navždy zavřela voda.

4. Jan Vacek

Vysoký funkcionář KDU - ČSL a poradce ministra: Stavební inženýr?

V emigraci v Západním Německu prý vystudoval vysokou školu, ale ze záhadného důvodu prý zároveň netušil, že není ukončená titulem (sic!) a diplom odmítnul ukázat. Posléze vyšlo najevo, že nedostudoval ani střední školu (sic! - podruhé), a jediné prokazatelně ukončené studium pana inženýra je doloženo žákovskou z osmé třídy základky /3/.

Připomíná mi to jednu scénu z kresleného seriálu Futurama, kdy krabí doktor Zoidberg na žádost, aby ukázal diplom, odpovídá, že nemůže, poněvadž mu spadl do sopky. Vackovi ani Zoidbergovi to však nezabránilo, aby tituly užívali. Vacek sice po zjištění těchto dosti kompromitujících skutečností rezignoval, ale Zoidberg straší ve Futuramě pořád. Dosud se neví, zda má Zoidberg alespoň tu krabí základku z jeho divné krabí planety...

5. Marek Benda

Vysoký funkcionář ODS a dlouholetý poslanec a kariérní politik typu: Narození - škola - Poslanecká sněmovna.

Opět běží o titul JUDr. a opět se jedná o tu zatrápenou právnickou fakultu v Plzni. Případ pana Bendy je kuriózní tím, že opravdu v Plzni složil rigorózní zkoušku.

Zajímavosti ohledně akademické hodnosti pana Bendy však začínají třeba tím, že práci oponoval tehdejší proděkan fakulty Milan Kindl, hlavní postava skandálu s plagiátorstvím, nestandardní dobou studia a neoprávněným udělováním titulů na oné plzeňské fakultě.

Zajímavosti s pikantní příchutí pokračují tím, že titul JUDr. nemohl být Bendovi odebrán, poněvadž nikdy žádný nezískal /4/. Jisté je ovšem přinejmenším to, že se Marek Benda dokonale naučil pracovat s textovým editorem: Jeho rigorózní práce je totiž naprosto shodná s jeho prací magisterskou, avšak zázraky výpočetní techniky mu umožnily natáhnout práci rigorózní pomocí fikaného řádkování na sto devět stran, čímž hravě překročil počet stran požadovaný, tedy sto. Ačkoli by Benda jistě toužil potom, aby jeho kritici uměli číst mezi řádky, tak toto umění patrně neovládali, protože po přepočtu na normostrany má jeho dílo stránek padesát sedm, čímž se s přivřením obou očí kvalifikuje sotva na tu práci magisterskou. Ohledně kvality díla samotného vznikla taktéž řada pochyb, dodnes si vzpomínám, jak ho novináři s kopií jeho práce dohnali v Poslanecké sněmovně a on před kamerami nekonečně dlouho a samozřejmě neúspěšně ve svém vlastním textu dohledává jakési zásadní a relevantní informace...

6. Taťána Malá (ANO) a Petr Krčál (ČSSD)

Pouhý týden dělí rezignaci ministryně spravedlnosti Malé kvůli plagiátorství od zveřejnění podobných nesrovnalostí v závěrečné práci ministra práce a sociálních věcí Krčála /6/.

Paní Malá si za východisko ku kariéře ministryně spravedlnosti zvolila dvě školy /7/: Jako první vystudovala slovutnou soukromou Paneurópskou vysokou školu v Bratislavě, přičemž její zdejší závěrečná práce vzbudila první pochybnosti z plagiátorství. Opsat totiž kapitoly z knihy "České rodinné právo", to nelze ani s největší shovívavostí označit za plody vysokoškolsky přiměřené námahy jejích vlastních mozkových závitů /8/.

Druhé a zásadnější pochybnosti však vzbudila druhá závěrečná práce paní Malé, ve které se na budoucí kariéru ministryně spravedlnosti Malá připravovala na Mendelově univerzitě v Brně s tématem "Mikroklimatické podmínky chovu králíků". Tady se pro změnu "inspirovala" prací jiné studentky, která absolvovala se stejným tématem o dva roky dříve. Až neuvěřitelně se podobají struktury obou prací, o shodnosti některých odstavců přitom není pochyb ani nejmenších.

Aniž bych zpochybňoval význam znalosti chovu králíků pro činnost nejvyššího státního manažera v oblasti justice, musím se podivit tomu, že dle různých zdrojů čtvrtinu až dvě třetiny svého díla opsala ze zmíněné o dva roky starší práce jiné studentky. Název práce, kterou se paní Malá "inspirovala"? Inu, je to "Hodnocení mikroklimatických podmínek chovu králíků". Optimistům, kteří nadále věří v akademickou bezúhonnost paní Malé, tedy nezbývá než doufat, že stěžejní část práce vytvořila paní Malá na základě poznatků z králíkárny mnohem sofistikovanější, než měla k dispozici její starší kolegyně.

Případ pana Krčála je už jen pokračováním koloritu nastíněného v předchozích případech: Tento pán ve své magisterské práci opsal rovných sedmnáct stran ze své práce bakalářské /9/, přičemž doplníme, že studoval na taktéž slovutné soukromé škole s vznosným názvem Univerzita Jana Amose Komenského.

Z čistě osobního hlediska dodám, že nevím, co mi na názvu té školy vadí více: Skutečnost, že si bere do úst Komenského, nebo drzost, se kterou se nazývá "Univerzita", přičemž si tato instituce s několika málo obory prošla závažnými problémy se samotnou akreditací těch studijních oborů /10/ .

Ale zpět k panu Krčálovi: Opisování od sebe samotného asi nebude ten největší problém jeho vysokoškolského studia, můžeme-li totiž věřit expertovi Janu Machovi z Vysoké školy ekonomické, kterého oslovila Česká televize, pak ocitujme:

"V textu jsem dohledal okolo 40 stran, které jsou přepsány z jiných zdrojů, " uvedl Mach. Celá práce má rozsah 84 stran, z toho textu je 65 stran. "Opsaných nebylo takových 12 stránek," dodal Mach. /11/"

7. Zdeněk Ondráček /KSČM/.

Poslední a nejčerstvější případ si nechám na konec, jako pomyslnou, ač opravdu notně červivou třešničku na dortu svého přehledu. Je jím případ JUDr., PhDr. a Ph.D. Zdeňka Ondráčka. Oslnivá kariéra tohoto pána se táhne od dob, kdy jako příslušník Pohotovostního pluku SNB korigoval pomocí pendreku názorové rozdíly mezi Stranou a protestujícími během Palachova týdne, až do chvíle, kdy byl po několika trapných neúspěších zvolen na post předsedy sněmovní Komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, ze kterého ovšem odstoupil, poněvadž mu prý "demokratická žumpa" vyhrožovala lynčem /5/.

Právě v těchto dnech totiž vychází najevo, že pan Ondráček ve své dizertační práci "Násilí jako sociálně patologický jev v rodině" učinil následující:

"Většinu teoretické části, která tvoří více než polovinu textu, sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době jejího vzniku známé, aniž by je sám analyzoval nebo kriticky posoudil jejich vztahy a souvislosti. Pouze je ve výčtech uvádí /12/".

Ondráčkova kauza je čerstvá, nechme ji tedy proběhnout k nějakému jasnému výsledku. Z tohoto důvodu se k ní tedy nebudu nadále nijak peprně vyjadřovat, ačkoli právě co se týče mých osobních sympatií a antipatií k tomuto člověku, tak mě prsty na klávesnici pálí ještě více, než u kohokoli předešlého.

Říká se, že to nejpodstatnější z toho, co vůbec mohlo být napsáno, bylo napsáno už ve starověku. Detaily prý byly doplněny ve středověku a novověk prý jen jako zahrádkář s rýčem opečovává ty pěstěné záhony a doufá, že jednou za čas vyryje na světlo Boží něco, co by mohl nazvat svým vlastním výpěstkem.

Situaci, ve které se ocitají dnešní studenti vysokých škol, jim příliš nezávidím. Vše se píše v elektronické formě a vše je tudíž přístupno tomu, aby to speciální software porovnal se vším ostatním, co bylo napsáno, přičemž množství napsaného vzrůstá exponenciální řadou. Dovedu si představit, že dnešní student stejně poctivě jako ti předchozí vystuduje, napíše závěrečnou práci a dá do ní stejně tolik tvůrčí energie, vlastních nápadů a myšlenek jako ti před ním, a přece bude kritizován za to, že se až příliš inspiroval něčím, co bylo napsáno už dříve. V tom aktuálním pohledu na věc však nemusel učinit vůbec nic špatného, ba mu často ani jiná možnost nezbyla: Tak jako kdysi bylo zvykem vyhledávat informace ve vědeckých knihovnách a na základě nich pracovat, tak je dnes stejně dobře možné čestně a tvůrčím způsobem pracovat se stále většími tématickými celky. Toto poznání současných poměrů dochází někdy k tomu, že je zpochybňován samotný smysl závěrečné práce, že prý by po studentech neměla být požadována. Osobně s takovým názorem nesouhlasím, avšak považuji za důležité, aby tu zazněl.

Třeba v době postmoderní opět přijde ku slovu obhajoba studijních výsledků v podobě poslední moudré rozpravy studenta s jeho profesory a bude jen na těch moudrých a ctnostných mužích a ženách v talárech, zda studenta prohlásí nositelem dané vědecké hodnosti...

Na závěr, abych to konečné zamyšlení poněkud odlehčil, dávám link na video, které dobře ilustruje český smysl pro humor, který se objevil v souvislosti s právnickými tituly z Plzně a ihned byl tvůrčím způsobem použitý - poněkud morbidně - na jednu scénu z hodně temného filmu "Untergang", v českém překladu "Pád Třetí říše". Hitlerovi tam bylo oznámeno, že nemá titul JUDr. /Zdroj číslo 13 - "šťastná třináctka v citovaných zdrojích"/

Tak tedy link na to video: https://www.youtube.com/watch?v=ygfI7ZZskbQ

Zdroje:

1) https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kritice-diplomovych-praci-celili-gross-benda-ci-chovanec/r~04366eda899f11e8bdd7ac1f6b220ee8/v~sl:d5fb09b1bf4266c11a5b49efa2bb1b67/

2) http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/opsana-diplomka-poslance-svobody-co-vsichni-ti-oponenti-delaji.A110525_105434_pozice_15751

3) https://archiv.ihned.cz/c1-15657430-lidovecky-namestek-vacek-odstoupil

4) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/marek-benda-o-titul-judr-prijit-nemuze-nikdy-ho-totiz-nedostal-36518

5) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/nebudte-tak-namysleni-demokraticka-zumpo-vmetl-poslancum-ondracek-40062659

6) https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/petr-krcal-diplomova-prace-plagiatorstvi_1807201640_dbr

7) https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2528101-analyzy-ukazuji-ze-ministryne-mala-zrejme-opsala-casti-obou-diplomovych-praci

8) https://domaci.ihned.cz/c1-66185810-magisterska-prace-z-roku-2011-nebyla-prvnim-plagiatem-ministryne-spravedlnosti-male-opisovala-uz-o-sest-let-drive

9) https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/petr-krcal-diplomova-prace-plagiatorstvi_1807201640_dbr

10) https://www.lidovky.cz/domov/ujak-neuspela-s-zadosti-o-nove-akreditace-magisterske-specialni-pedagogiky.A160203_163036_ln_domov_ELE

11) https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2539924-opsanych-je-40-stran-z-65-vcetne-uvodu-rika-expert-podivejte-se-na-bakalarskou-praci

12) https://www.lidovky.cz/domov/poslanec-ondracek-ve-sve-disertacni-praci-opisoval-potvrdila-up.A191108_105514_ln_domov_ele

13) https://www.youtube.com/watch?v=ygfI7ZZskbQ

Autor: Lukáš Burget | pátek 8.11.2019 22:36 | karma článku: 39.25 | přečteno: 4394x

Další články blogera

Lukáš Burget

OSN: Začněte konečně mluvit genderově neutrálně a přestaňte říkat manžel a manželka!

Koronavirus není jedinou epidemií, která zachvátila lidstvo. Dávno před ní propukla epidemie genderismu a OSN ji šíří na všechny způsoby včetně toho, že nám diktuje nový slovník.

2.6.2020 v 10:00 | Karma článku: 29.70 | Přečteno: 602 | Diskuse

Lukáš Burget

Toto není lavička Václava Havla!

Když se toulám přírodou, občas se mi stane, že na politiku narazím i v místech, kde si právě od politiky chci odpočinout. Jedno takové místo jsem pro Vás vyfotografoval.

30.5.2020 v 9:00 | Karma článku: 34.73 | Přečteno: 2164 | Diskuse

Lukáš Burget

Lipovská vstoupí do Rady, Kalousek vystoupí z církve

Byli zvoleni tři z patnácti členů Rady České televize a reakce některých politiků stanovují nové dimenze hysterie

28.5.2020 v 16:00 | Karma článku: 39.22 | Přečteno: 1111 | Diskuse

Lukáš Burget

Roušku nebo nikáb? Aneb jak pracují média

Idnes si ve volném překladu článku z New York Times všímá údajně paradoxní situace: Zemí, kde je zakázáno náboženské zahalování obličeje a zároveň přikázána ochrana úst a nosu z důvodu epidemie koronaviru.

21.5.2020 v 14:00 | Karma článku: 33.18 | Přečteno: 1003 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

František Skopal

Víra už nestačí! Je potřeba přesvědčení!

Začnu krátkým poučným příběhem: Velmi dlouho nepršelo a místní farář vyzval vesničany, aby přišli do kostela a modlili se za déšť.

2.6.2020 v 15:55 | Karma článku: 3.62 | Přečteno: 120 | Diskuse

David Gruber

Angličtina se vyvíjí ke genderové dokonalosti

Tak podle instrukce OSN se už prý nemá hasičovi říkat fireman, ale firefighter. A odzvání congressmanům, protože to propříště budou legislators, tedy legislátoři. A co byste použili místo girlfriend/boyfriend? No přece – partner.

2.6.2020 v 13:09 | Karma článku: 26.35 | Přečteno: 772 | Diskuse

Lukáš Burget

OSN: Začněte konečně mluvit genderově neutrálně a přestaňte říkat manžel a manželka!

Koronavirus není jedinou epidemií, která zachvátila lidstvo. Dávno před ní propukla epidemie genderismu a OSN ji šíří na všechny způsoby včetně toho, že nám diktuje nový slovník.

2.6.2020 v 10:00 | Karma článku: 29.70 | Přečteno: 602 | Diskuse

Radka Kielbergerová

Za "vyhranou" bitvu uznání západního střihu... a jedeme zas dál.

Óda pana Malého na koronazachránce lidu, v níž užije zpatlaniny jmen opozice jako malý, má dnes jako typ článku prostě zvuk. Nadto punc pera vědecké branže. Babiš je především úředník. Udělal jen to, co se od něj přirozeně očekává

2.6.2020 v 9:50 | Karma článku: 18.26 | Přečteno: 384 | Diskuse

Dáša Stárková

Zvláštní vyjádření postoje hejtmanky Jermanové

Něco mezi omluvou, postojem, sebelítosti. Jedna velká absurdita. Ta největší je, že je hejtmanka ochotna podepsat petici pirátů na obranu V. Brožové. Zjevně netuší, co v ní je. Nebo je vážně ochotna vystupovat sama proti sobě?

1.6.2020 v 20:15 | Karma článku: 39.25 | Přečteno: 2640 | Diskuse
Počet článků 123 Celková karma 31.59 Průměrná čtenost 2672

Přicházím za Vámi jako ten, kdo se rád dívá při procházkách po kopcích i ulicích, jako ten, kdo rád čte beletrii i zprávy a jako ten, kdo rád poslouchá hudbu, ač zahrát ji neumí.

O tom a třeba i lecčem jiném sem občas napíšu a bude mi potěšením přečíst si vzápětí i něco od Vás.

Najdete na iDNES.cz